پنل تخصصی شبکه سازی ظرفیت‌های اشتغال زنان

پنل تخصصی شبکه سازی ظرفیت‌های اشتغال زنان


پنل تخصصی شبکه سازی ظرفیت‌های اشتغال زنان

1401/06/16

اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با همکاری مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران برگزار کرد:

پنل تخصصی شبکه سازی ظرفیت‌های اشتغال زنان

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱

ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۶

مکان برگزاری: بوستان گفتگو (نمایشگاه توانمندی تولیدات بانوان)

-