تازه های نشر 1400 ستون اول تازه های نشر 1400 ستون اول

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1400

 

   

 001) فمینیسم

 پدید آورندگان: مارگارت والترز- مترجم: مارگارت والترز؛ ناشر:افکار جدید - تعداد صفحه :204 

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

  002) زنان ، فمینیسم و اقتصاد

 پدید آورندگان:محمدتقی کرمی قهی ؛ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)تعداد صفحه :278

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

تازه های نشر 1400 ستون دوم تازه های نشر 1400 ستون دوم

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1400

 

   

 003) تاریخ سیاسی زنان: مبارزه طبقاتی و آزادی خواهی زنان

 پدید آورندگان: تونی کلیف- مترجم: نیکزاد زنگنه؛ ناشر:افکار جدید - تعداد صفحه :444

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

  004) درباره نقش زن در اجتماع

 پدید آورندگان:ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین-مترجم:مریم فیروز فرمانفرمائیان ؛ناشر:روزآمدتعداد صفحه :94

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400