اهداف مرکز-old

اهداف مرکز-old


- مسئله شناسی زنان در جامعه ایران

- پژوهش در حوزه زنان و خانواده

- کمک به گسترش و تعمیق علم با توجه به ملاحظات جنسیتی

- ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر بین مراکز سیاست گزاری در حوزه زنان با نظام آموزش عالی کشور

- تبیین وضعیت زنان ایرانی و تحولات آینده

- نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در حوزه های مختلف مطالعات زنان و انتشار نتایج حاصل از پژوهشها به منظور  ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به مسائل زنان ایران و جهان

- انجام مطالعات تطبیقی مربوط به زنان و خانواده، نقد و بررسی آرا و اندیشه های دینی و حقوقی

- انجام فعالیت های لازم برای توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان

 

حوزه فعالیت مرکز

در سه بخش پژوهشی، آموزشی و نشر تولیدات علمی، تدوین شده است که از جمله می توان به انجام طرح های تحقیقی در حوزة زنان و خانواده در سطوح ملی و بین المللی، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی، کارگاههای آموزشی؛ تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی اشاره نمود. این مرکز از شش بخش مدیریت، گروه آموزشی، کمیته پژوهشی، نشریات، کمیسیون همکاریهای مشترک علمی با سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی و قسمتهای اداری - مالی تشکیل شده است. اخیرا " واحد ارتباطات بین المللی نیز به آن اضافه شده است. این بخشها عهده دار امور آموزشی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان، تعامل و ارتباط با سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی، تعریف و اجرای دوره های کوتاه مدت و کارگاههای آموزشی و نیز برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی هستند. لازم به ذکر است که اهداف، سیاستهای و خط مشی کلی مرکز در شورای سیاست گزاری آن، متشکل از رئیس دانشگاه تهران، رئیس مرکزمطالعات و تحقیقات زنان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تبیین می گردد.

 

  رئیس مرکز 

توسط رئیس دانشگاه تهران به مدت سه سال منصوب می­گردد.

 

  اعضای گروه آموزشی 

اعضای گروه آموزشی مرکز که از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاههای مختلف انتخاب می شوند، دارای تخصص های ذیر هستند: جامعه شناسی جنسیت، کارآفرینی زنان، جامعه شناسی فرهنگ و هنر، حقوق زن، روش تحقیق، روان شناسی اجتماعی جنسیت، تاریخ زنان، جامعه شناسی خانواده، جرم شناسی زنان و جنبش های اجتماعی. جلسات گروه آموزشی به طور مرتب جهت تصمیم گیری در مورد پایان نامه، برنامه های درسی، سیاست گزاری آموزشی در مرکز مطالعات زنان تشکیل می شود. هم اکنون قریب به 45 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مطالعات زنان مشغول به تحصیل هستند. با پیگیریهای بعمل آمده تعداد دانشجویان این رشته 100 درصد افزایش یافت و از 6 نفر به 12 نفر  رسید .

 

اعضای کمیته پژوهشی

عبارتند از: رئیس مرکز، اعضای هیئت علمی ثابت مرکز، کارشناس ارشد پژوهشی مرکز، ‌نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه، یک عضو هیات علمی به نمایندگی از سوی دانشکده های مختلف دانشگاه تهران. درضمن فعالیت اعضای این کمیته در 5 گروه پژوهشی متمرکز شده است.

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان صاحب امتیاز فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش زنان» را دارا بود که تا پاییز سال 1988 مجموعاً 19 شماره از آن منتشر شد. این نشریه در هر فصل بر اساس اساسنامه نشریات علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ می رسید. لازم به ذکر است که نشریه "پژوهش زنان" چندین تقدیرنامه به سبب کسب رتبه های برتر در جشنواره های علمی در سطح دانشگاه و وزارت علوم به دست آورد، از جمله بر اساس آمار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تحقیقات و فناوری در سال 1385 موفق به کسب رتبه اول و در سال 1386 کسب رتبه دوم در میان نشریات علمی - پژوهشی دانشگاه تهران شد.

با توجه به جایگاه ارزنده ای که نشریه "پژوهش زنان" در میان نشریات حوزه زنان احراز کرد و در راستای سیاست وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن مطالب نشریات، مجله پژوهش زنان جای خود را به دو فصلنامه علمی – پژوهشی با عناوین " زن در توسعه و سیاست" و " زن در فرهنگ و هنر" داد.

اخیرا" با موافقت ریاست محترم دانشگاه تهران نشریه علمی – پژوهشی دیگری به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود که تا کنون دو شماره از آن منتشر شده است.