تماس با ما تماس با ما

تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (شاهد سابق)، پلاک 8، واحد 7 و 9 شرقی، مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران

صندوق پستی: 671-13145 

کدپستی: 1417753991

تلفن دفتر: 88392320 - 88391566    تلفن فصلنامه ها: 88391980

فکس: 88974270

ایمیل:  cws@ut.ac.ir


H