معرفی کتاب:

1) کتاب "حلقه - نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران" به قلم رایحه مظفریان

2) کتاب "نگاهی به چرایی مبارزه با ناقص سازی زنان در ایران" به قلم رایحه مظفریان

معرفی کتب دیگر به همراه توضیحات بیشتر درباره کتب معرفی شده

نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

تازه های نشر در حوزه زنان تازه های نشر در حوزه زنان

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سالهای

 14001399 - 1398 - 1397 1396

 

زمینه های همکاری علمی و فرهنگی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران بررسی شد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متن خبر

اطلاعیه اطلاعیه

 

با ارائه گواهی حضور در نشست

****************

 

نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان

پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

تاریخ: 5 تیر ماه  1401

   روزنامه اصفهان امروز:

سهم 10 درصدی زنان از جمعیت معتادان اصفهان

  روزنامه اقتصاد ملی:

لزوم تعامل میان قوه مقننه و قوه قضائیه در حوزه زنان

  روزنامه مستقل:

سقط جنین بر اساس جنسیت افزایش پیدا کرده است

 آرشیو

 

نشریات در حوزه زنان نشریات در حوزه زنان