تفاهم نامه ها تفاهم نامه ها

 

تفاهم نامه های مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با مراکز و مجامع مختلف:


1) تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه تهران (اسفند 1400)

2) تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و پردیس البرز دانشگاه تهران (اردیبهشت 1401)

3) تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دانشگاه تهران در خصوص خانواده و جوانی جمعیت (خرداد 1401)

4) تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران (تیر 1401)

5) تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و بنیاد ملی خانواده (شهریور 1401)

6) تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (اسفند 1401)

 

 

*************************

تفاهم نامه های مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مراکز و مجامع مختلف:

1- تفاهم نامه با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (1387)

2- تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور(1387)

3- تفاهم نامه با سازمان خواهران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1387)

4- تفاهم نامه با سازمان یونسکو (کمیسیون ملی یونسکو در ایران) (1388)

5- تفاهم نامه همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1388)

6- تفاهم نامه با شهرداری تهران ، حوزه مشاور امور بانوان (1387)

7- تفاهم نامه همکاری علمی میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1390)

8- تفاهم نامه همکاری علمی با  وزارت کار و امور اجتماعی (1390)

9- تفاهم نامه با جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب (1390)

10- تفاهم نامه همکاری علمی با سازمان بسیج حقوق دانان (1390)

11- تفاهم نامه همکاری علمی با دفتر مطالعات زن و خانواده حوزه علمیه قم (1392)

12- تفاهم نامه همکاری علمی با دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور(1392)

13- تفاهم نامه تاسیس شبکه علمی - پژوهشی دانشگاهی در حوزه زن و خانواده (1394)

14- تفاهم نامه همکاری بین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا(س) و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1394)

15- تفاهم نامه همکاری بین مجتمع آموزشی زنان پلیس و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1395)

16- تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1395)

17- تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی بین پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1395)

18- تفاهم نامه همکاری علمی بین "مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور" ، "پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و " مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" (1395)

19- تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی  بین "موسسه مطالعات و تحقیقات زنان"  و " مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" (1396)

20- تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی  بین "انجمن جامعه شناسی ایران"  و " مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" (1396)

21- تفاهم نامه همکاری علمی ، تحقیقاتی وآموزشی  بین "دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران (دفتر مطالعات)"  و " مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" (1399)

22- تفاهم نامه همکاری علمی ، پژوهشی و آموزشی بین " شرکت آتی ساز فناوری فرا رو صنعت"  و " مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" (1399)

23- تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی وپژوهشی بین "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران"  و "پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" (خرداد 1400)

24- تفاهم نامه همکاری برگزاری کارگاه آموزشی پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور بین "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران"  و مدرس کارگاه (خرداد 1400)

قرارداد چاپ مقاله:

1) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی همایش زنان و زندگی شهری (آذر 1395)

2) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران (اسفند 1395)

3) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (اسفند 1395)