تازه های نشر 1399 ستون اول تازه های نشر 1399 ستون اول

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1399

 

 

   

 001) زن در گذر زمان

 پدید آورندگان: علی گرامیان؛ ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تعداد صفحه :98

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99       

 

  002) مقدمه ای بر نظریه سیاسی فمینیسم 

 پدید آورندگان:والری برایسون - مترجم:منیژه گازرانی ؛ناشر:خجستهتعداد صفحه :392

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

  003) پرنسس (داستان واقعی از زندگی خصوصی خاندان سلطنتی عربستان سعودی )

  پدید آورندگان:جین پی ساسون مترجم: مه سیما علی پناه؛ناشر:نسل روشن -تعداد صفحه :313

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

004) چرا من فمنیست نیستم ؟

 پدید آورندگان:جسا کریسپین- مترجم:فرزام کریمی ؛ناشر: علم- تعداد صفحه : 116

  موضوع:زنان و ....

 تاریخ نشر: 99

 

 

  005) سیاست های انتخاباتی : کارآمد کردن سهمیه ها برای زنان

 پدید آورندگان:هما هودفر ، مونا تجلی مترجم:آزاده مومنی؛ناشر:پردیس دانش-تعداد صفحه:248

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

تازه های نشر 1399 ستون دوم تازه های نشر 1399 ستون دوم

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1399

 

 

  006) لحظه ی صعود : توانمند سازی زنان چگونه دنیا را متحول می کند

 پدید آورندگان:ملیندا گیتس-مترجم:محمد صداقتی جهرمی؛ناشر:کتاب کوله پشتی-تعداد صفحه:256

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

  007) مفاهیم کلیدی در مطالعات جنسیت و زنان

 پدید آورندگان:جین پیلچر ، ایملدا ولهان- مترجم:تصدیقه شکوری راد ، محمد رضا مرادی طادی؛ناشر:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تعداد صفحه :434

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

  008) فمینیسم و مردان

 پدید آورندگان:نیکی وان درگاگ- مترجم: ایمان سلطانی نسب؛ناشر:چترنگ - تعداد صفحه :232

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

 

  009) زن و جایگاه ارزشی

 پدید آورندگان:حسام رضایی- مترجم: سینا بحیرایی؛ناشر:آستان قدس رضوی ...-تعداد صفحه:88

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

  010) از زنان پرده نشین تا بدن های رام

 پدید آورندگان:مرضیه بهرامی برومند ؛ناشر:لوگوستعداد صفحه :172

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99