کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

 

کارگاه های  وبیناری (آنلاین  و برخط) :

1- کارگاه آموزشی"پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور"  دوره اول (دی ماه 1399)

2- کارگاه آموزشی"پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور"  دوره دوم (بهمن ماه 1399)

3- پیش کارگاه و کارگاه آموزشی آنلاین "برنامه سازی رادیویی"   (پیش کارگاه: 8 بهمن و کارگاه: 25 بهمن ماه 1399)

4- کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان " ( فروردین ماه 1400)

5- کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع "شیوه های مصاحبه حمایت یابی و دفاع در مددکاری اجتماعی" (خرداد 1400)

6- کارگاه آنلاین  با موضوع "مدیریت مصرف رسانه در خانواده" (تیر 1400)

7- کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع "خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری" (مرداد 1400)

8- کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع "خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان ( 13 تا 18 سال)" (شهریور 1400)

9- کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع "آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر" (شهریور 1400)

10- کارگاه آنلاین  با موضوع "روش های مشارکتی با تاکید بر تسهیلگری" (آذر 1400)

11- کارگاه آنلاین  با موضوع "کارگاه مقدماتی قدرت پادکست در روایت گری" (دی 1400)

12- سلسله کارگاه های حق زنان به شهر از منظر حقوق شهروندی و اسلام- کارگاه دوم (7 آذر 1401)

13- سلسله کارگاه های حق زنان به شهر از منظر حقوق شهروندی و اسلام- کارگاه سوم (28 آذر 1401)

14- کارگاه "چالش های حقوقی توازن کار و زندگی" با همت دفترامور بانوان دانشگاه اصفهان وهمکاری مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران (9 شهریور 1402)

15- کارگاه آموزشی حضوری و وبیناری "والد پروری و فرزند پروری" (آبان 1402)

 

 

دوره­ ها و کارگاه­ های آموزشی برگزار شده در مرکز:

1- برگزاری 2 کارگاه اول از مجموعه 4 کارگاه رایزنی و ترویج با همکاری هیفوس(هلند)، تدوین گزارش: معصومه وهابی (سال 1383)

2- کارگاه پیامدهای افزایش مشارکت زنان در جامعه و چالش­های پیش­رو(برگرفته از دو طرح "مشارکت اجتماعی زنان" و " حضور زنان در بازارهای مالی: سیستم بانکی") (دی­ماه 1382)

3- کارگاه آموزشی: اهمیت پژوهش در فعالیت سازمان­های غیر دولتی، تدوین دکتر ژاله شادی­طلب(آذرماه 1379)

4-  کارگاه آموزشی " چگونگی راه­اندازی مؤسسه نشر"

5- برگزاری 2 کارگاه دوم از مجموعه 4 کارگاه رایزنی و ترویج با همکاری سازمان غیر دولتی هیفوس از کشور هلند (1384)

6-  کارگاه آموزشی آسیب­های اجتماعی در حوزة زنان و دختران با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و کلینیک مددکاری آل­یاسین(1387)

7-  کارگاه آموزشی " سبک زندگی اسلامی " (زمستان 1391)

8-  کارگاه آموزشی " زن در اسلام " (زمستان 1391)

9-  کارگاه آموزشی " اخلاق جنسی و روابط آزاد " (زمستان 1391)

10-  کارگاه آموزشی " شجره طوبی "  به زبان روسی (زمستان 1392)

11-  کارگاه آموزشی ملی " چالش ها و راهکارهای توانمند سازی زنان در محیط کار(توانمند سازی اقتصادی/اجتماعی زنان در عرصه مدیریت) "  (زمستان 1395)

12- کارگاه حضوری "روش تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار میک مک" (دی 1400)

13- کارگاه آموزشی ترغیب و تشویق نوجوانان به مطالعه و کتابخوانی (1402)

14- کارگاه  "سلسله کارگاه های آموزشی زنان و حق شهر؛ موضوع اول: از خصوصی خانه تا عمومی شهر" (خرداد 1402)

15- کارگاه  "بحثی پیرامون وجودگرایی(معنای زندگی)" (تیر و مهر 1402)

16- کارگاه آموزشی حضوری و وبیناری "والد پروری و فرزند پروری" (آبان 1402)

 

 

 

دوره های آموزشی :

1- دوره آموزشی" زن و بیداری اسلامی" (بهار 1391)

2- دوره آموزشی "نظام حقوق زن در اسلام" (پاییز 1391)

3- دوره آموزشی مطالعات زنان و خانواده : زن و بیداری اسلامی ؛ ویژه مخاطبین لبنانی (1390)

4- دوره آموزشی مطالعات زنان و خانواده : زن و بیداری اسلامی؛ ویژه مخاطبین لبنانی (1391)

5- دوره آموزشی مطالعات زنان و خانواده : ویژه زنان افغان و تاجیک (1391)

6- دوره آموزشی زنان و حکمرانی (1402)

7- دوره آموزشی جنبه های روانشناختی خانواده (1402)