سمینارها سمینارها

مشخصات گردهمایی های برگزار شده:

 1- همایش زن و پژوهش با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست­ جمهوری (پاییز 1384)

2- همایش علل و پیامدهای فزونی ورود دختران به دانشگاه با همکاری وزارت کشور(خرداد 1386)

3- زن و چالش­های حقوقی، سخنران: خانم دکتر زهرا فهرستی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (1384)

4- زن و تاریخ، سخنران: دکتر صادق آیینه ­وند از دانشگاه تربیت مدرس (1384)

5- زن در عرصه هنر و رسانه در سه دهه اخیر، سخنران: خانم دکتر اعظم راودراد از دانشگاه تهران (1384)

6- زن در کشاکش سنت و تجدد، سخنران: آقای دکتر حسین کچویان از دانشگاه تهران (1384)

7- جهانی شدن و توسعه، سخنرانان: خانم دکتر بهرامی­تاش از دانشگاه مک­گیل کانادا، آقای دکتر سعید رضا عاملی از  دانشگاه تهران و خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی از دانشگاه تهران (1384)

8- بررسی رویکردهای مختلف در حقوق زنان، سخنران: حجت­ الاسلام زیبایی­ نژاد از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان قم (1385)

9- نقش زن و مرد در خانواده از منظر قانون و اجتماع، سخنران: خانم دکتر لمیا رستمی از دانشگاه شهید بهشتی (1385)

10- بررسی تسهیلات زنان شاغل در ایران، سخنران: آقای دکتر علی­ اصغر سعیدی از دانشگاه تهران (1385)

11- بررسی کلیشه­ های زندگی: مرگ یا زندگی، سخنران: آقای دکتر گیویان از دانشکده صدا و سیما (1385)

12- جنسیت و توسعه، سخنرانان: آقای دکتر ناصر کرمی و خانم­ها دکتر رکسانا بهرامی­تاش (دانشگاه مک­گیل کانادا)، دکتر زهره فنی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مریم نهاوندی از دانشگاه تهران (1385)

13- اهمیت کاربرد روش­های کیفی درمطالعات جنسیتی، سخنران: خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی از دانشگاه تهران (1385)

14- زن، سینما و جنگ، سخنرانان: خانم دکتر اعظم راودراد از دانشگاه تهران، آقای مسعود فراستی منتقد سینما و خانم شیوا کریمی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1386)

15- روش های کیفی در تحقیقات علوم اجتماعی (مطالعه موردی کردستان) ، سخنران: خانم دکتر مقصودی از دانشگاه تهران (1386)

16- بررسی روند مطالعات جنسیتی در انسان­ شناسی، خانم دکتر نرسیسیانس از دانشگاه تهران (1386)

17- چگونه دیدن در نقد فیلم، سخنران: آقای مسعود فراستی (1386)

18- Family Marriage and Kinship, Lecturer: Professor Mohini Sethi from Punjab University (2006)0

19- Negotiating Womanhood with Muslim Experience, Lecturer: Dr.Fottini from Greek (2007)0