گروه علمی مطالعات دینی و حقوقی

حقوق زنان یکی از مهمترین مسائل در حوزه زنان در ایران است. قوانین مصوب در پاره‌ای از موارد با نیازها و مطالبات زنان و نیز واقعیت‌های اجتماعی هماهنگ نیست. افزون بر آن درهم تنیده بودن دین و فرهنگ عمومی و سنتی بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. برای کاهش مشکلات اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار نیاز به بررسی و بازنگری در دیدگاه‌های دینی است که پشتوانه نظری قوانین در حوزه حقوق خصوصی است. از این رو گروه مطالعات دینی و حقوقی برای شناسایی مشکلات مبتلابه جامعه درحوزه زنان و خانواده و بررسی علمی راهکارهای کاهش مشکلات و تعارض منافع زنان و خانواده و جامعه تشکیل می‌شود.

 

چشم انداز تشکیل گروه:

این گروه درنظر دارد با انجام مأموریت‌های خود در کاهش مشکلات اجتماعی حوزه زنان و خانواده در سطح دانشگاه و نیز در جامعه ایفای نقش نموده و به همبستگی و انسجام اجتماعی کمک کند.

 

مهمترین مأموریت‌ها و اهداف این گروه مطالعاتی:

 1. تأسیس زیرگروههای مطالعات دینی و مطالعات حقوقی برای انجام پژوهش‌های مرتبط
 2. شناسایی مشکلات فکری و حقوقی مبتلابه زنان و خانواده
 3. اولویت بندی مسائل مطرح برای بررسی دقیق علمی و کارشناسانه
 4. بررسی مسائل مطرح درهر حوزه و تدوین دیدگاه‌های موجود و لوازم فکری و حقوقی آنها از طریق پژوهش علمی، برگزاری نشست‌های هم اندیشی و کرسی‌های آزاد اندیشی
 5. ارتباط با مراکز دولتی و غیر دولتی در جهت انجام مأموریتها
 6. بررسی رویکردها و روش‌های استفاده شده در سایر کشورهای مسلمان در موضوعات مورد بررسی
 7. بررسی رشته مطالعات زنان در اسلام (یا تدوین، پیشنهاد و راه اندازی رشته زن در اسلام و قوانین مدنی) و کوشش برای راه اندازی آن در دانشگاه تهران
 8. انتشار مجله علمی زن در اسلام و قوانین مدنی

 

 

روش‌های پیشنهادی در انجام مأموریت‌ها:

 1. انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه‌ای در باره زنان و خانواده در حوزه دین و قوانین مدنی
 2. برگزاری نشستهای هم اندیشی درباره موضوعات تعیین شده و تدوین و انتشار آنها
 3. برگزاری وبینارهای آگاهی بخش به منظور تقویت توسعه و مشارکت اجتماعی
 4. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دو سطح عمومی، دانشجویان مطالعات زنان
 5. ایجاد دوره‌های کوتاه مدت در حوزه مطالعات دینی-اسلامی و حقوقی در حوزه زن و خانواده
 6. ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی برای در اختیار قرار دادن نتایج بررسی‌ها

 

اعضای گروه:

دکتر صدیقه شکوری راد، هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر شهریار نیازی، هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر زهرا مبلغ، هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

اعضای دیگری نیز از رشته‌های مرتبط به گروه اضافه خواهند شد.