وزیر علوم:

حضور چشمگیر زنان در آموزش عالی به برکت انقلاب اسلامی است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زنان در آموزش عالی ایران به عنوان دانشجو و اعضای هیئت علمی حضور بسیار پررنگی دارند و میزان حضور زنان ایرانی در آموزش عالی بسیار ممتاز و در سطح دنیا کم سابقه است که به برکت انقلاب اسلامی است.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید: http://www.msrt.ir/fa/news/78071