روزجهانی جمعیت روزجهانی جمعیت

 

#روزجهانی جمعیت
از #استانداردهای دوگانه جمعیتی
تا #جنگ جهانی جمعیت

امروز ۲۰ تیرماه، ۱۱ ژوئیه روز جهانی جمعیت است.
روزی که در سال ۱۹۸۹ بخاطر پنج میلیاردی شدن زمین و با هدف تحقق اهداف #هنری_کیسینجر در سند nssm200 و تاکید بر ضرورت کنترل جمعیت جهان نامگذاری شد.

این در حالی است که کشورهای غربی هیچگاه کنترل جمعیت نکردند و دقیقاً همان زمانی که کشورهای جهان، دنیای اسلام و از جمله ایران را به کنترل جمعیت تشویق می‌کردند و به این کشورها #جایزه جهانی جمعیت (بخوانید جایزه جهانی کنترل جمعیت) اعطا می‌کردند، در کشورهای خود سیاست‌های جامع حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از #خانواده و #فرزندآوری را به اجرا درآوردند.

آیا مدیران ارشد کشورمان، به روز ملی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت، به عنوان یک فرصت دفاعی در عرصه جنگ جهانی جمعیت می‌نگرند؟
.
#صالح_قاسمی
#نویسنده و #پژوهشگر
تحولات جمعیت ایران و جهان
instagram.com/_u/saleh_ghasemy