تازه های نشر 1401 ستون اول تازه های نشر 1401 ستون اول

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1401

 

   001) نبردها و تحولات یک زن

  پدید آورندگان: ادوار لوئی- مترجم: محمد جواد کمالی، بهروز فرازمند؛ 

ناشر: شرکت نشر قطره- تعداد صفحه: 72 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401      

 

 

   002) علل و پیامدهای گرایش زنان به آموزش عالی

  پدید آورندگان: لیلا فلاحتی- مترجم: مارگارت والترز؛ 

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی- تعداد صفحه: 184 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401      

 

تازه های نشر 1401 ستون دوم تازه های نشر 1401 ستون دوم

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1401

 

   003) عروس کشون: مهارت های ارتباط موفق خانواده شوهر با عروس

  پدید آورندگان: محمد حسین قدیری، فریبرز زاهدان-

ناشر: مهرستان- تعداد صفحه: 296 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401      

 

 

   004) زنان در بازار کار

  پدید آورندگان: لوس آیریگاری، تیگن زیمرمن- مترجم: سوزان کریمی؛ 

ناشر:  ژرف- تعداد صفحه: 168

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401