تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون دوم

تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون دوم


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1400

 

   

 003) تاریخ سیاسی زنان: مبارزه طبقاتی و آزادی خواهی زنان

 پدید آورندگان: تونی کلیف- مترجم: نیکزاد زنگنه؛ ناشر:افکار جدید - تعداد صفحه :444

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

  004) درباره نقش زن در اجتماع

 پدید آورندگان:ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین-مترجم:مریم فیروز فرمانفرمائیان ؛ناشر:روزآمدتعداد صفحه :94

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400