تازه های نشر در حوزه زنان96 صفحه اول ستون دوم

تازه های نشر در حوزه زنان96 صفحه اول ستون دوم


 

 

   21) بسترهای تقنینی و اجرایی در حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست

 ناشر: مجتمع علمی و فرهنگی مجد -    تعداد صفحه : 244

 پدید آورندگان: مهدیه محمد تقی زاده

 موضوع: زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران

 تاریخ نشر: 96/05/21

 

  22) آسیب شناسی حوزه زنان

 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز -    تعداد صفحه : 254

 پدید آورندگان: لیلی بروجردی, زهرا سمواتی, پروین داداندیش

 موضوع: زنان - وضع اجتماعی,زنان در زندگی اجتماعی

 تاریخ نشر: 96/05/15

 

  23) پشت دیوار بلند طلاق  ( برگرفته از تجارب واقعی زنان بعد از طلاق "مورد استفاده محققان،دانشجویان حوزه سلامت و عموم مردم" )

  ناشر: مشق شب -    تعداد صفحه : 112

 پدید آورندگان: داود شجاعی زاده, محمدحسین تقدیسی, مهناز صلحی, عفت السادات مرقاتی خویی, فاطمه شریف نژاد, فاطمه زارعی, عبدالله گیویان

 موضوع: طلاق‌گرفتگان - ایران,زنان مطلقه,طلاق - ایران - جنبه‌های اجتماعی,متارکه (روانشناسی),طلاق - جنبه‌های روانشناسی,طلاق    ---  تاریخ نشر: 96/05/15

 

 

24) بررسی جامعه شناختی میزان سوادرسانه ای بین نسلی زنان(مطالعه موردی نسل های سه گانه زنان در شهرستان ری)

 ناشر: پشتیبان -    تعداد صفحه : 52

 پدید آورندگان: انسیه زواره, محمدرضا زندیه, مریم السادات علوی اصل, سید مرتضی موسویان

 موضوع: زنان - ایران - نمونه‌ پژوهی,سواد رسانه‌ای - ایران - نمونه‌ پژوهی

 تاریخ نشر: 96/05/18

 

 

  25) پرده نشینان عهد ناصری : نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار

 ناشر: گل آذین -    تعداد صفحه : 342

 پدید آورندگان: پریسا کدیور

 موضوع: زنان-ایران-وضع اجتماعی - قرن 13,ایران- تاریخ -قاجاریان، 1344 - 1193 ق. 

 تاریخ نشر: 96/05/18

 

  26) نوشتار زنانه: بداهه گویی در مه

 ناشر: روزنه -    تعداد صفحه : 106

 پدید آورندگان: کامران برادران رزاز

 موضوع: زنان در ادبیات,داستانهای فارسی - قرن 14 - مجموعه‌ها,ادبیات - فلسفه

 تاریخ نشر: 96/05/07

 

 

  27) زن در شعر شاعران زن (ایرانی)

 ناشر: صفحه -    تعداد صفحه : 148

 پدید آورندگان: طیب ملکی پور

 موضوع: زنان شاعر ایرانی - سرگذشتنامه,زنان در ادبیات,شعر فارسی - مجموعه‌ها,شعر فارسی - تاریخ و نقد,زنان - شعر

 تاریخ نشر: 96/05/07

 

  28) جغرافیای زنانه من

 ناشر: بدون -    تعداد صفحه :  160

 پدید آورندگان: نسیم فروغ

 موضوع: شعر فارسی - قرن 14,زنان - مصر

 تاریخ نشر: 96/05/07

 

  29) مشاوره برای رضایت زندگی زنان سرپرست خانوار

 ناشر:چشم انداز قطب  -    تعداد صفحه : 56

 پدید آورندگان: زهره صادقی, میترا رستگارنسب

 موضوع: زنان سرپرست خانوار - مشاوره,زنان سرپرست خانوار,رضایت خاطر

 تاریخ نشر: 96/05/08

 

  30) توانمندسازی زنان: بررسی تاثیر جمعی بر توانمندسازی زنان شهر تهران

 ناشر:  بادبادک -    تعداد صفحه : 116

 پدید آورندگان: حبیب صبوری خسروشاهی, فاطمه واقف

 موضوع: زنان - جنبه‌های جامعه‌شناختی,زنان در توسعه - ایران - نمونه‌پژوهی,رسانه‌های گروهی و زنان,زنان در توسعه ,زنان در زندگی اجتماعی

 تاریخ نشر: 96/05/08

 

  31) اشتغال زنان

 ناشر: فرهامه -    تعداد صفحه : 

 پدید آورندگان: مصطفی نامدارپوربنگر, پروین داداندیش

 موضوع: زنان - اشتغال - قوانین و مقررات,زنان - اشتغال - قوانین و مقررات - ایران,زنان - اشتغال

 تاریخ نشر: 96/05/10

 

  32) برنامه توسعه و آموزش تعاونی های روستایی زنان سال 1396

 ناشر:آذر برزین  -    تعداد صفحه : 76

 پدید آورندگان: فاطمه نصیری عبدی, ملیحه بهنود, میترا نجفی, تقی رجبی

 موضوع: زنان در تعاونیها - ایران,زنان روستایی - ایران,تعاونیهای روستایی - ایران

 تاریخ نشر: 96/05/11

 

  33) زن و خانواده در طول تاریخ: زنان می توانند اگر...

 ناشر: سدویس -    تعداد صفحه : 

 پدید آورندگان: عباسعلی مغزی

 موضوع: خانواده‌ها - تاریخ,زنان - وضع اجتماعی - تاریخ,زنان در اسلام,زنان - تاریخ

 تاریخ نشر: 96/04/28

 

  34) زنان بزهکار و عدالت کیفری

 ناشر:موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان -    تعداد صفحه : 96

 پدید آورندگان: المیرا آسایی, محبوبه رضاعلی

 موضوع: زنان بزهکار - وضع حقوقی و قوانین - ایران

 تاریخ نشر: 96/04/31

 

  35) تحولات حقوقی در جهت حمایت از زنان و نقش دولت در تبیین و اجرای قوانین

 ناشر:  راحله‌ سادات حسینی    تعداد صفحه : 252

 پدید آورندگان: راحله‌ سادات حسینی

 موضوع: زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران,حقوق زن - ایران

 تاریخ نشر: 96/05/01

 

  36) مبانی فقهی و کلامی مشارکت زنان در توسعه ی اجتماعی

 ناشر: راه دکتری,سنجش و دانش   تعداد صفحه : 288

 پدید آورندگان: مرضیه عرب نژادخانوکی

 موضوع: زنان در رشد اجتماعی,مشارکت اجتماعی - زنان,زنان در اسلام,زنان - فعالیتهای سیاسی,زنان (فقه)

 تاریخ نشر: 96/05/01

 

  37) مقایسه تعهد زناشویی زنان ورزشکار و غیرورزشکار

 ناشر: سنجش و دانش   تعداد صفحه : 120

 پدید آورندگان: مریم فتحعلیان

 موضوع: زنان ورزشکار - نمونه‌پژوهی,زناشویی- مسایل جنسی,تعهد,کیفیت زندگی- ایران- نمونه‌پژوهی,زناشویی

 تاریخ نشر: 96/05/01

 

  38) زنان در جهان و ایران

 ناشر: روزنه -    تعداد صفحه : 194

 پدید آورندگان: جونی سیگر, سیدمهدی خدایی, سعید مدنی قهفرخی

 موضوع: زنان - وضع اجتماعی - آمار، زنان- وضع اجتماعی

 تاریخ نشر: 96/04/17

 

  39) تاریخچه و سیر تحولی حقوق زنان در ایران و جهان

 ناشر: سنجس و دانش -    تعداد صفحه : 140

 پدید آورندگان: شهریار رحیمی

 موضوع: فمینیسم - ترکیه - وضع حقوقی و قوانین - ترکیه - تاریخ,زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران - تاریخ,فمینیسم - ایران تاریخ,حقوق تطبیقی

 تاریخ نشر: 96/04/17

 

  40) تسلیم نشو بانو ... تو شگفت انگیزی

 ناشر: نسل نو اندیش -    تعداد صفحه : 192

 پدید آورندگان: آناهیتا آقاطاهر, پریوش طلایی, محمود هندی‌پور, حمیدرضا غلامرضایی

 موضوع:زنان - روان‌شناسی,زنان - راه و رسم زندگی

 تاریخ نشر: 96/11/08