تماس با ما

تماس با ما


تهران - بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (شاهد سابق)-  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی -  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  صندوق پستی: 671-13145 

کدپستی: 1417753991    تلفن:88392320 - 88391566      فکس: 88974270   فصلنامه : 88391980

ایمیل :  CWS@ut.ac.ir