جنسیت و توسعه

جنسیت و توسعه


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان  کتاب : جنسیت و توسعه

تالیف: جنت هنشل مامسن

ترجمه: دکتر زهره فنی

تعداد صفحات : 292

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران