دومین پیش‌نشست همایش سومین الگوی زن مسلمان

دومین پیش‌نشست همایش سومین الگوی زن مسلمان


1401/11/17

روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ دومین پیش‌نشست همایش سومین الگوی زن مسلمان با موضوع "تراژدی نقش زنان در فرآیندهای اجتماعی در تمدن‌های گوناگون" با حضور دکتر فاطمه واعظ جوادی (دبیر نشست) و دکتر مصطفی مصلح‌زاده (سخنران) به صورت حضوری و مجازی در محل مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران برگزار شد.

در این پیش‌نشست به بررسی تاریخی نقش اجتماعی زنان در قرون وسطی و بعد از آن در دوران رنسانس در اروپا و مقایسه‌ی آن با جوامع اسلامی پرداخته شد. شواهد حاکی از آن است که در قرون وسطی در اروپا نقش اجتماعی زنان بسیار کمرنگ بوده است و نگرش‌ها نسبت به زن بیشتر در حوزه‌ی مسائل جنسی بوده است و با شروع دوره‌ی رنسانس برای اولین بار حقوق شهروندی و اجتماعی برای زنان در نظر گرفته شد و این در حالی است که با ظهور اسلام و در همان سال‌های اولیه در ممالک اسلامی حقوق خانوادگی، اجتماعی، شهروندی و سیاسی زنان مورد توجه قرار گرفته است و این است تفاوت حقوق زنان در جوامع غربی و اسلامی؛ سرابی که از دور بسیار زیباست ولی در واقعیت، گردابی است هولناک. آنچه که اسلام در خصوص حقوق زنان بدان می‌پردازد در نظر گرفتن برابری است نه تساوی. مسئله‌ای که در جوامع غربی مورد غفلت واقع شده است.