روز جهانی بهداشت قاعدگی

روز جهانی بهداشت قاعدگی


روز جهانی بهداشت قاعدگی خرداد - 28May)

هفتم خرداد (بیست و هشتم مه) روز جهانی بهداشت قاعدگی نام‌گذاری شده است.
* دسترسی آسان به نوار بهداشتی ارزان و تغذیه مناسب و اطلاعات به روز در باره خونریزی‌های ماهیانه حق دختران و زنان است.
* مدت طبیعی این خونریزی‌های ماهیانه همانطور که در پوستر کمپین جهانی بهداشت قاعدگی ملاحظه می‌کنید با پنج دایره قرمز نمایش داده شده، ۵ روز است.‌
* زنان و دخترانی که خونریزی‌های ماهیانه بیش از یک هفته دارند. ضرورت دارد حتماً با پزشکان متخصص مشورت کنند.
* زنان و دختران مبتلا به بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی با مصرف دارو‌های انعقادی خونریزی‌های ماهیانه را کنترل می‌کنند.
* این گروه از زنان و دختران یا مدت خونریزی یا شدت خونریزی آنها طبیعی نیست. مشاوره به موقع با پزشک درباره خونریزی ماهیانه منجر به تشخیص به موقع بیماری‌ها و کنترل آنها است.
* ازدواج های فامیلی یکی از دلایل مهم تولد دختران با اختلال انعقادی است.
* مردان باید با کسب اطلاعات درست درباره خونریزی ماهیانه زنان در نقش پدر و همسر مراقبت‌های لازم را از دختران و زنان بنمایند.
احمد قویدل
#هموفیلی
#هموفیلی ۱۴۰۱