روسای پیشین

روسای پیشین


1) سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب :  زمان ریاست از سال 1380 تا سال 1383

ایشان عضوهیات علمی گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند. وی مدرک کارشناسی را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران (1347)، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی بال ایندیانا در امریکا (1947) و دکتری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی آیوا در امریکا اخذ نموده است.

 

2) سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی فسائی : زمان ریاست از سال 1383 تا سال 1386

ایشان عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند. وی مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (1364 )، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس (1368) و دکتری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس (1376) اخذ نموده است.

 

3) سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد : زمان ریاست از سال 1387 تا سال 1389

ایشان عضو هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران هستند. عضویت درهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و تدریس در دانشگاه امام صادق (ع) از دیگر سوابق علمی ایشان به شمار می رود.

 

4) سرکار خانم دکتر فهیمه فرهمندپورزمان ریاست از سال 1389 تا 1394

ایشان عضوهیات علمی گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران هستند. وی مدرک کارشناسی را در رشته الهیات و معارف اسلامی ، کارشناسی ارشد را در رشته الهیات و معارف اسلامی ونیز در رشته تاریخ و تمدن اسلامی و دکتری را در رشته تاریخ اسلام (گرایش اسلام) اخذ نموده است.