فراخوان مقالات

فراخوان مقالات


بدینوسیله به اطلاع می رساند، پس از سالها زحمت بی دریغ و مداوم مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و در پی همکاری صمیمانه اعضای محترم و فرهیخته هیات علمی دانشگاه، اکنون مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دارای سه نشریه علمی – پژوهشی می باشد. فصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش زنان" با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، در 26 شماره، گستره وسیعی از مسائل زنان در قالب پژوهشهای میان رشته ای را در بر گرفته است و اکنون با تاسیس دیگر نشریات مرکز، هدفمندتر از پیش و با تعمق بیشتر در مسائل اجتماعی و توسعه ای به کار خود ادامه می دهد. از آنجایی که فصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش زنان" توانست حائز رتبه چهارم در نشریات ISC کشور و رتبه اول نشریات مطالعات زنان در کشور شود، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امتیاز انتشار دو فصلنامه علمی– پژوهشی با نام " زن در توسعه و سیاست " و " زن در فرهنگ و هنر" نیز به مرکز مطالعات و تحقیقات زنان اعطاء شد. هر چند انتشار این دو فصلنامه علمی – پژوهشی، قدم موثری جهت تولید علم و انتشار افکار عالیه دانشمندان ایرانی در حوزه مطالعات زنان است، اما همواره خلا وجود راهکار مناسب جهت تبادل آراء با دانشمندان دیگر کشورها و علاقه مندان به مطالعات زنان آنگونه که در گفتمان اسلامی ایران پرورش یافته است، احساس می شده است. بنابراین، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان بر آن شد تا مجله علمی – پژوهشی و الکترونیکی خود را به زبان انگلیسی تحت عنوان International Journal of Women's Research به صورت فصلنامه منتشر نماید. بدین ترتیب، فضای وسیع و پر ظرفیت مجازی و زبان بین المللی، نقاط قوتی خواهند بود تا به مدد آن نسخه اسلامی – ایرانی مطالعات زنان بیش از پیش منتشر و در بوته نقد و بررسی دانشمندان دیگر نقاط جهان باشد، که این نقطه عطف آغاز پیوندهای فرهنگی خواهد بود. ان شاء الله.

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، در کمال امتنان، پذیرای آثار ارزشمند و پربار اساتید عظام دانشگاه جهت انتشار در هریک از مجلات نامبرده می باشد و با توجه به سهم نشریه های علمی – پژوهشی در پیشبرد اهداف علمی کشور، امید است بتوان با همدلی دوستان بیش از پیش در این راستا قدم برداشت.