مشخصات زن در فرهنگ و هنر

مشخصات زن در فرهنگ و هنر


فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از سال 1388منتشر کرده و از کمیسیون نشریات علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - درجه علمی دریافت کرده است. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با گرایش های مختلف علمی مانند  ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زیبایی شناسی و هنر ، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی  و ... با رویکرد جنسیتی  می پردازد.

 

 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  

مدیر مسئول: دکتر ملیحه شیانی (دانشیار دانشگاه تهران)

سردبیر: دکتر اعظم راودراد (استاد دانشگاه تهران)

مدیر داخلی :  دکتر منصوره شهریاری

ویراستار فارسی  و صفحه آرا: سیده سارا قربانی تنها

ناشر:‌ دانشگاه تهران

چاپ و صحافی: اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران

 

هیئت تحریریه:

دکتر جلال الدین رفیع فر(استاد دانشگاه تهران(، دکتر حمیرا زمردی )استاد دانشگاه تهران(، دکتر حسین پاینده (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) ، دکتر شیرین احمدنیا ،(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)،  دکتر مسعود حاجی زاده میمندی (دانشیار دانشگاه یزد) ، دکتر سیده راضیه یاسینی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات) ، دکتر سیده فاطمه موسوی (دانشیار دانشگاه الزهراء (س))  ، دکتر عبداله بیچرانلو حسن ) استادیار دانشگاه تهران( ، دکتر لیزبت ون زونن (استاد آراسموس روتردام هلند)

 

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (شاهد سابق)-  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی -  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ، کد پستی: 1417753991 و صندوق پستی : 671-13145

تلفن: 88391980

و دورنگار: 88974270 - 021

پست الکترونیکی: jwica@gmail.com

فصلنامه­ ی زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) براساس نامه­ ی شماره 3/2910/1193 مورخ 1382/12/5 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است.

 

این نشریه در پایگاه نشریات علمی دانشگاه تهران به نشانی http://Jwica.ut.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانیwww.SID.ir ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی www.isc.gov.ir  ،  بانک نشریات کشور به نشانی  www.magiran.com  ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به نشانی www.irandoc.ac.ir و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی www.noormags.com نمایه می شود