نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی

نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی


1400/07/07

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان "  نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی " با سخنرانی جناب آقای محمود مرادی - مشاور ارشد تحقیقات و پروژه های مشارکتی توسعه پایدار و محیط زیست و عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی کوچ نشینان ایران - و مدیرجلسه سرکار خانم دکترمنیژه مقصودی - دانشیار دانشگاه تهران و مدیر کارگروه مطالعات عشایری و زنان در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران -  در روز چهارشنبه 7 مهر 1400 از ساعت 12 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

 

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

 

گزارش برگزاری سومین وبینار گروه مطالعات عشایری و زنان

در ابتدای جلسه، منیژه مقصودی، به معرفی آقای محمود مرادی پرداخت و گفت این پژوهشگر حوزه عشایر، مشاور ارشد تحقیقات و پروژه های مشارکتی توسعه پایدار و محیط زیست و عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی کوچ نشینان ایران بوده و چند دهه از سنوات زندگی اش را با مطالعه و تحقیق میدانی در سبک زندگی عشایر سپری کرده است. سپس آقای مرادی، ضمن معرفی فعالیت های گستره خود بر اهمیت پروژه های مشارکتی توسعه پایدار و محیط زیست تاکید و در سرفصل های ذیل ویژگی های جامعه عشایری  را به تفصیل ارائه کرد:

  • تنوع اقلیمی ایران؛
  • جمعیت کوچ نشین ایران ( جمعیت جوامع کوچرو بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر می باشد)؛
  •   سهم عشایر از تولیدات کشور؛
  • ویژگی های زنان کوچ نشین( از جمله این ویژگی ها می توان مواردی چون حافظ تنوع طبیعی و فرهنگی، دامدارانی ماهر، خانه دارانی کم نظیر، بافندگانی چیره دست، مدیرانی کارآمد و حافظ سنت­های پسندیده و صاحبان دانش بومی اشاره کرد).
  •  زنان کوچ نشین و هویت فرهنگی و توسعه مشارکتی کثرت‌گرا(با اشاره به کوچ نشینان لرستان )؛

در خاتمه این وبینار پرسش هایی از سوی مخاطبان مطرح و پاسخ مقتضی از سوی استاد محمودی ارائه شد.

           منیژه مقصودی

مدیرگروه مطالعات عشایری و زنان