واقعیت های زندگی سردار بی بی مریم بختیاری

واقعیت های زندگی سردار بی بی مریم بختیاری


 

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبینار "واقعیت های زندگی سردار بی بی مریم بختیاری" با سخنرانی خانم دکتر پریچهر  سلطانی زراسوند - نویسنده کتاب و دبیر کار گروه زنان روستایی عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری -  در روز دوشنبه 27 بهمن 1399 از ساعت  13 الی 15 به آدرس وبیناری : http://vclas9.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

درصورت تمایل می توان فایل ضبط شده را ازاین لینک دانلود کرد : Fifth Webinar CWS

راهنمای استفاده از وبینار

پوستر در سایز بزرگ