کتاب نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

 

عنوان کتاب : کتاب نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

نویسنده : دکتر الهه کولایی -  دکتر محمدحسین حافظیان

تعداد صفحات: 168

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران