کتاب نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

کتاب نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان کتاب : کتاب نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

نویسنده : دکتر الهه کولایی -  دکتر محمدحسین حافظیان

تعداد صفحات: 168

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران