لیست پایان نامه ها لیست پایان نامه ها

جدول عناوین پایان نامه های مرکز مطالعات زنان

 

 

ردیف

نام   دانشجو

عنوان   پایان نامه

تاریخ   دفاع

1

شیوا   کریمی

بررسی   جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی و ساخت خانواده در سریال   های تلویزیونی ایرانی در سال 1383

85/6/28

2

اعظم   بدری منش

تبیین   جامعه­ شناختی نگرش زنان به خانه­ داری

85/6/22

3

رضوان   روح بخش

تبعیض   جنسیتی در هرم سازمانی صدا و سیما

85/6/27

4

الهه   عطایی

بدن،   زیبایی و جامعه با تاکید بر لاغری­های رژیمی و اعمال جراحی در زنان تهرانی

87/4/30

5

مریم   فلاح

مطالعه   سقط جنین­های ارادی و تجربه زیسته زنان

85/12/22

6

ایمان   ممبینی

تبیین   جامعه­ شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثر

85/10/11

7

فریده   غایب آناقز

سرمایه   فرهنگی و تاثیر آن بر سبک زندگی دختران نوجوان شهر تهران

86/4/25

8

اکرم   کریمی

بررسی   عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران

86/6/26

9

راحله   قیومی

بررسی   عوامل اجتماعی موثر بر باورپذیری نقشهای جنسیتی

86/6/27

10

فاطمه   ظریف جلالی

عوامل   اجتماعی موثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت مقایسه دختران دانش آموز ایرانی و   افغانی

86/7/10

11

پونه   قراگوزلو

بررسی   عوامل جامعه­ شناختی موثر بر وجود پدرسالاری و توزیع قدرت در خانواده

86/7/15

12

محبوبه   بهار

بررسی   جامعه­ شناختی روابط بین نهاد و آموزش روحیه کارآفرینی با تاکید بر جنسیت

86/10/10

13

الهه   عصاریان

امنیت   اجتماعی زنان در رفت و آمد شهری در تهران

86

14

مژگان   دستوری

گونه   شناسی هیات­های مذهبی زنانه در جامعه فعلی تهران و بررسی سیر تاریخی آن

87/4/24

15

فاطمه   نجاتی

بررسی   عوامل موثر بر میزان سهم بری زنان از منابع مالی خانواده

شهریور 87

16

محمد   هانی ساداتی

نگاهی   جامعه­ شناختی به جایگاه زنان و دختران در نظام آموزش پزشکی کشور

مهر 87

17

زهرا   احمدی

روایت   مدرنیته در اشعار زنان با تاکید بر اشعار فروغ فرحزاد

خرداد  90

18

سمیه قاسمی

عوامل   موثر بر گرایش افراد به جراحی زیبایی با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی (زنان و   مردان شهر تهران)

89/7/28

19

زهراسادات   جوادی

بررسی   میان نسلی سبک زندگی زنان (مطالعه موردی شهر یزد)

89/7/20

20

فاطمه   خادمی

بازنمایی   جنسیت در فرهنگ مکتوب از خلال مطالعه لغت نامه های معاصر فارسی

89/9/15

21

عاطفه   شیرکوند

بررسی   جامعه شناختی خشونت علیه زنان نابارور با تکیه بر دیدگاه جنسیتی

89/8/12

22

سمیه   آجرلو

زنان در   مشاغل کاذب (مطالعه موردی زنان دستفروش در مترو)

89/3/24

23

سمیه   مقدم

بررسی   جامعه شناختی نگرش زنان نسبت به مسایل اجتماعی خودشان

89/5/12

24

ساناز   قربانی

جایگاه   سیمین دانشور در میدان تولید ادبی ایران

90/4/29

25

عارف   وکیلی

بررسی   آرای روشنفکران ایران با رویکرد نظری و رندال کالینز

90/4/1

26

الهه علیخانی

بررسی   جایگاه زن در غزلیات عرفانی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

88/12/23

27

مریم   مدرس صادقی

بازنمایی   زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران

90/4/27

28

مرجان   ربیعی

تعدد   نقش و سلامت روان در زنان سرپرست خانوار (باتاکید بر زنان دستفروش مترو)

تابستان   90

29

ناهید   احمدی

تبیین   اجتماعی روابط خارج از چارچوب زندگی زناشویی

 

30

فاطمه   موسوی

طراحی   الگویی مناسب برای سازمانهای حمایتگر جهت دستیابی به کارآفرینی اجتماعی برای   زنان (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی)

 

31

زینب   ملکی پور

تبیین   جامعه شناختی فاصله در روابط زوجین

91/5/9

32

فاطمه   تجلی اردکانی

بررسی   نگرش به مدگرایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دختران جوان شهر شیراز

 

33

لیلا   سادات کوچ محتشم

فردگرایی   و تاثیر آن بر سبک زندگی زنان (پیمایش زنان شهر تهران)

91/7/1

34

منصوره   پرتو اعلم

بررسی   جامعه شناختی بازسازی زندگی بقایافتگان از سرطان در زنان

 

35

سمیه   جعفری

آسیب   های روانی و مشکلات رفتاری و رابطه آن با موفقیت تحصیلی (مقایسه دانشجویان دختر   و پسرمقطع کارشناسی دانشگاه تهران)

91/3/9

36

آزاده   نیاز

بررسی   الگوی دینی تعالی دختران و مقایسه آن با تصویر ارائه شده از دختران در سریالهای   سیما

91/6/28

37

نازی   غفوری

مقایسه   تفاوت اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر نسیم شهر و منطقه 6   تهران

 

38

میمنت   گلشنی

بررسی   عوامل موثر بر افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده (مطالعه تجربی شهرستان   بابل)

90/7/16

39

نسیم   جانفدا

بررسی   سنت نوشتاری زنانه در آثار دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (مطالعه موردی آثار   سیمین دانشور و زویا پیرزاد)

90/4/27

40

سمیه   جعفری آژیر

بررسی   معیارهای همسرگزینی در بین دختران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

 

41

الدوز   حسینی

عوامل   موثر بر رضایت از زندگی زنان خانه دار (مطالعه موردی زنان شهر میانه)


    90/7/13

42

محبوبه   پیروزان

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی با نگرش زنان معلم شیراز نسبت به تبعیض جنسیتی

90/7/13

43

اکرم   گشتاسبی

مطالعه   انگیزه های وب لاگ نویسی زنان

91/7/11

44

فرزانه   غلامی

بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعی زنان و مردان (مطالعه کار آفرینان شهر تهران )

91/5/16