گروه های علمی

گروه های علمی


مدیر گروه های علمی: خانم حنان زارع (دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران)

 

آئین نامه تشکیل و فعالیت گروه های علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

ماده 1- مقدمه

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به منظور تحقق اهداف خود در راستای مطالعه و پژوهش درحوزه زنان و خانواده اقدام به تشکیل گروه های مطالعاتی نموده است. این گروه ها به منظور مشارکت نخبگان علمی و اجرایی کشور در راستای ارتقاء وضعیت زنان در جامعه تشکیل شده است.

ماده 2-تعریف

گروه علمی به مجموعه ای اطلاق می­شود که در یکی از حوزه­ های مرتبط با زنان فعالیت نماید. گروه متشکل از مدیرگروه 3 تا 5 عضو اصلی است که برنامه مطالعاتی خود را در تحقق اهداف مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران اجرا خواهند کرد.

ماده 3- اهداف

 • مسئله شناسی زنان در جامعه ایران
 • پژوهش در حوزه زنان و خانواده
 • کمک به گسترش و تعمیق علم با توجه به ملاحظات جنسیتی
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر بین مراکز سیاست گذاری در حوزه زنان با نظام آموزش عالی کشور
 • تبیین وضعیت زنان ایرانی و تحولات آینده
 • نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در حوزه های مختلف مطالعات زنان و انتشار نتایج حاصل از پژوهشها به منظور ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به مسائل زنان ایران و جهان
 • انجام مطالعات تطبیقی مربوط به زنان و خانواده، نقد و بررسی آرا و اندیشه های دینی و حقوقی
 • انجام فعالیت های لازم برای توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان

ماده 4- فعالیت­های گروه

 1. برگزاری نشست­ها، میز گردها و همایش­های تخصصی
 2. برگزاری جلسات سخنرانی،نقد کتاب و نقد فیلم
 3. تدوین و انتشار مقالات علمی و پژوهشی
 4. تدوین و ترجمه کتاب­های مرتبط با حوزه زنان
 5. برگزاری دوره­ های آموزشی کوتاه­ مدت و بلند مدت
 6. همکاری با بخش­های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی
 7. طراحی و اجرای طرح­های پژوهشی برون سازمانی
 8. انجام سایر فعالیت­های مرتبط با اهداف مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

ماده 5- تشکیل و عضویت در گروه­ها

 • دوره فعالیت گروه­ها 2 ساله می­باشد.
 • انتخاب مدیر گروه و صدور حکم مدیریت بر اساس قوانین مرکز مطالعات و تحقیقت زنان توسط رئیس مرکز انجام خواهد شد. 
 • اعضای دائم گروه علمی حداکثر 4 نفر به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید شورای علمی گروه مرکز تعیین می­گردد.
 • اعضای افتخاری به صورت داوطلبانه با رعایت شرایط و قوانین مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به پیشنهاد مدیر گروه علمی و تأیید شورای علمی همکاری خواهند نمود.

ماده 6- شورای علمی

شورای علمی گروه­ها متشکل از مدیران گروه­ها، رییس مرکز و دبیر گروه­های علمی که همزمان با دوره­های دوساله فعالیت گروه­ها تشکیل خواهد شد.

 • وظایف شورای علمی گروه عبارتند از:
 • انتخاب مدیر گروه و اعضای دائم و افتخاری
 • بررسی و تدوین برنامه ادواری گروه ­ها
 • بررسی و تدوین ارزشیابی برنامه­ ها و تلاش برای ارتقا کیفی فعالیت­های گروه
 • تشکیل جلسات ادواری جهت هماهنگی و انجام وظایف محوله

ماده 7- مسائل مالی گروه

 • در اجرای طرح­های پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران مسئولیتی برای تأمین اعتبار ندارد.
 • در آمد حاصل از فعالیتها و قراردادهای مالی مرتبط با گروه به حساب مرکز مطالعات و تحقیقات زنان واریز و پس از کسر هزینه بالاسری دانشگاه تهران برای تحقق برنامه­ های مصوب در اختیار مجریان قرار می­گیرد..
 • تصمیمات گروه ها که دارای بار مالی باشند باید به تائید رییس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان برسد.
 • تفاهم نامه ها و قراردادهای مورد نیاز برای همکاری گروه ها با دیگر سازمان ها و موسسات پس از تصویب در شورای علمی گروه­ها و با امضای رییس مرکز منعقد خواهد شد.

ماده 8- سایر موارد

گروه های فعلی:

 کارگروه توانمند سازی زنان

 کارگروه مطالعات عشایر و زنان

 کارگروه رسانه های نوین و خانواده