مبنای برنامه ریزی با رویکرد جنسیتی

پدیدآورندگان : نویسنده: شهلا حبیبی , نویسنده: صدرالدین بلادی‌موسوی
موضوع : زنان - ایران - اشتغال - آمار , زنان - ایران - اشتغال - برنامه‌ریزی
ناشر : ریحانه نبی (ص(
محل نشر : تهران
"این کتاب، حاصل سنجشی است درباره مفهوم برنامه‌ریزی جنسیتی که براساس آمار و ارقام با رویکردهای جنسیتی در خاستگاه دینی و اعتقادی تبیین شده است .مهمترین عناوین کتاب عبارت‌اند از : ((احراز هویت در برنامه‌ریزی‌ها، چگونه؟))، ((جایگاه زن در روند برنامه‌ریزی‌ها)) و ((نماگرهای جمعیتی (وضعیت جمعیت، سواد، سطح تحصیلات، ازدواج و طلاق و.(((..."