لیست اخبار لیست اخبار

1400/01/31 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان " 1400/01/31 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان "

1400/01/31

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان "

زمان فروردین 1400

ویژه : مددکاران و مدیران سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد

مدرس : خانم مینا دشتبالی (مددکار اجتماعی  کودک و نوجوان)

سه کارگاه آنلاین 1.5 ساعته (یک ساعت و نیم) به همراه پشتیبانی واتساپ به مدت یک ماه

 

پوستر در سایز بزرگتر

گزارش این کارگاه در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

گزارش کارگاه :

تاریخ: 24، 25 و 26 فروردین 1400

موضوع کارگاه: شناسایی و مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودک و نوجوان

زمان جلسه: کارگاه 3 روزه (1ساعت و نیم)

نوع جلسه: آموزشی

ارائه دهنده: مینا دشتبالی

با همکاری مرک مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

شرکت کنندگان: مددکار اجتماعی، جامعه شناس، جرم شناس و وکیل

خلاصه کارگاه:

کارگاه با ثبت نام با 19 نفر شرکت کننده برگزار شد. شرکت کنندگان مددکاران اجتماعی، جامعه شناس و جرم شناس بودند که به طور مستقیم با کودک و نوجوان آسیب دیده مشغول به کار حرفه­ای هستند. در این کارگاه سه روزه چهار مدل برای شناسایی و مدیریت آسیب در بین کودکان و نوجوانان آموزش داده شد. مدل های آموزش داده شده به شرح زیر می­باشند:

  1. مدل کوه یخ (Iceberg Model): در این مدل فراگیران آموزش دیدند که به صورت جزئی چگونه به شناسایی استراتژی­های مقابله­ای کودک و نوجوان بپردازند و از اکتفا به مشاهده رفتار فرد آسیب دیده و قضاوت و حدس و گمان پرهیز کنند.
  2. مدل ارزیابی برای کودک و نوجوان(Development Audit): در این مدل به شرکت کنندگان آموزش داده شد که چگونه از کودک یا نوجوان آسیب دیده ارزیابی اصولی انجام دهند و بر اساس نقاط قوت او به ارائه یک طرح مداخله بپردازند.
  3. مدا مراقبت آگاه به آسیب(Trauma Informed Care Model): در این مدل با ارائه اصول پنجگانه به شرکت­کنندگان آموزش داده شد تا چگونه موسسه و مددکارانی با رویکرد مراقبت آگاه به آسیب داشته باشند تا از آسیب مجدد به مددجو پیشگیری گردد.
  4. مداخله ارتباطی مبتنی بر اعتماد(Trust Based Relational Intervention): در این رویکرد به شرکت کنندگان آموزش داده شد تا بر اساس اصول موجود چگونه  توانمندسازی، ایجاد امنیت، اصلاح رفتار و استراتژی مقابله­ای و همچنین ایجاد ارتباط شفا بخش، را ارتباط با کودک و نوجوان آسیب دیده انجام دهند.

همچنین گروه واتساپی  تشکیل شد که در آن پشتیبانی برای سوالات شرکت کنندگان به مدت یک ماه ارائه می شود. همچنین برای سنجش محتوای ارئه شده پرسشنامه ای قبل و بعد از کارگاه ارائه شد که نتایج نشان می دهد شرکت کنندگان محتوا را فراگرفته اند.