لیست اخبار لیست اخبار

1393/07/05 - نشست علمی نیازهای پژوهشی حوزه زنان و خانواده در امر مبارزه با مواد مخدر 1393/07/05 - نشست علمی نیازهای پژوهشی حوزه زنان و خانواده در امر مبارزه با مواد مخدر

1393/07/05

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری دفتر آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه 93/07/05 نشستی علمی با عنوان "نیازهای پژوهشی حوزه زنان و خانواده در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردن‌ها" با حضور صاحب­نظران و محققین مربوطه برگزار نمود.

در این نشست ضمن بررسی اقتضائات و پیامدهای خاص مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در میان زنان و خانواده‌ها، زمینه‌ همکاری­های آینده مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعامل بیشتر استادان و محققان این حوزه با این مرکز مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه و دفتر آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر درحال برنامه ریزی جهت برگزاری سلسله همایش­های علمی مشترکی جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع مبارزه با موادمخدر در حوزه زنان در دانشگاه تهران در طول سال تحصیلی جاری هستند.