لیست اخبار لیست اخبار

1399/12/29-کارگاه آنلاین دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور 1399/12/29-کارگاه آنلاین دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور

  1399/12/29

دوره "جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور" در دو ماه متوالی دی و بهمن 1399 با تدریس سرکار خانم مریم مولایی برگزار شده که این دوره مجموعا مشتمل بر 8 جلسۀ آموزشی آنلاین (4 جلسه برای هر دوره) و دو ماه پشتتیبانی در گروه واتساپ (یک ماه برای هر دوره) بوده است.

سرفصل های دوره در محورهای آموزشی زیر ارائه شده است: 
 
-کلیات پایش و ارزشیابی 
- شاخص ها در پایش و ارزشیابی و چگونگی تعیین آن ها در اقدامات اجتماع محور  
 
- اجزای پایش و ارزشیابی و طراحی پلن پایش و ارزشیابی اقدامات اجتماع محور با تاکید بر لاجیک مدل ارزشیابی 
 
- انواع پایش و ارزشیابی با تاکید بر شرح پایش و ارزشیابی مشارکتی
 
 به موازات برگزاری کارگاه ها تمرین هایی در گروه ویژه واتساپی به اشتراک گذاشته شد و شرکت کنندگان در دوره ضمن تقسیم بندی در گروه های فرعی به تمرین و ارائه درس در ابتدای هر جلسه پرداختند که این اقدام زمینۀ تعامل مداوم و مستمر ایشان و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات شان را نیز فراهم کرد.