لیست اخبار لیست اخبار

1395/08/17 - نشست تخصصی چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت 1395/08/17 - نشست تخصصی چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت

1395/08/17

 

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان «چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت» در 17 آبان 1395 با حضور سرکار خانم شهیندخت مولاوردی، معاون محترم ریاست جمهور در امور زنان، برگزار شد.

جلسه با قرائت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی به صورت رسمی آغاز گردید.

   در آغاز نشست ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، سرکار خانم دکتر شیانی ضمن قدردانی از حضور معاون ریاست جمهور، به تبیین اهداف این مرکز در دستیابی به ارتقاء و بهبود وضعیت زنان پرداختند. ایشان برخورداری از نگاهی کثیرالابعاد به مسائل و آسیب ها در حوزه زنان را جهت درک و دستیابی به نگاهی عمیق به مسائل زنان لازم دانستند و بر این اساس با تأکید بر پرهیز از افراط و تفریط، اهمیت حاکم شدن رویکردی علمی در این حوزه را تصریح کردند. ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دستیابی به نتایج و دستاوردهای پژوهش محور، بسط و گسترش شبکه های علمی و پژوهشی در حوزه دانشگاه در سطح ملّی و فراملّی، نشر و گسترش یافته ها و دانش با رویکرد پژوهش محور را از جمله اهداف این مرکز دانستند و اذعان داشتند که این مهم نیازمند شکل دهی هرم سه گانه ارتباطات بخش های مختلف اجرائی، دانشگاهی و مدنی در حوزه زنان است.

  سرکار خانم شهیندخت مولاوردی ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت به عنوان حقوق سیاسی زنان و تأثیر تحقق حقوق و مشارکت سیاسی آنان بر سایر ابعاد حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنرا به عنوان معیار و محکی جهت بررسی و ارزیابی وضعیت زنان در سطح جهانی بیان کردند. معاون ریاست جمهوری در امور زنان، از تبعیضات جنسیتی به عنوان مانع اصلی پیش روی زنان نام بردند و اظهار داشتند که دو منبع قدرت و ثروت زنان را از تأثیرگذاری در جامعه دور ساخته است و تفکر سنتی را عاملی دانستند که همواره زنان را به نوعی بیش از پیش از این دو منبع دور می سازد. ایشان عنوان داشتند که نهادینه شدن ارزش های حاکم هزینه های زیادی را بر زنان تحمیل کرده و زمینه عملی ورود و دخالت زنان را محدود ساخته است و لذا آنرا دلیلی بر روی آوردن و رجحان زنان به فعالیت های اجتماعی در مقایسه با فعالیت و مشارکت سیاسی دانستند.

   سرکار خانم مولاوردی موانع و چالش های در هم تنیده و پیچیده ای مشارکت تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی زنان را در محورهای مختلف دسته بندی کردند و تصریح داشتند که نگرش ها و روش های تبعیض آمیز، روابط نابرابر قدرت در خانواده، مسئولیت های خانه داری و مراقبت از فرزندان، بیرون بودن مسائل مورد علاقه زنان از حیطه دستور کار سیاسی، بی سوادی بیشتر زنان نسبت به مردان و یا کم سوادی و بازماندگی دختران از تحصیل که منجر به بی سوادی در سنین بزرگسالی می گردد، نداشتن تجربه در امور عمومی، نداشتن الگوهایی برای ایفای نقش و حمایت نشدن از زنان صاحب قدرت، ترس از قرار گرفتن در معرض خشونت، آزار، انتقاد و طلاق، بالا بودن هزینه جست و جو و تصاحب مشاغل دولتی، فقر، تبعیض علیه زنان اقلیت از هر نوع، وجود فرهنگ رویارویی سیاسی، ملقب کردن مردان به لقب سرپرست خانوار و پایین بودن اعتماد به نفس زنان از جمله این محورها هستند.

ایشان اظهار داشتند که جهت دستیابی زنان به جایگاه مطلوب در عرصه سیاست و تصمیم گیری، نیاز به مجموعه ای از راهکارها و تدابیر چند بعدی و تلفیقی همچون فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی، برنامه های کارورزی، کمک های مالی برای زنان داوطلب و خواهان پست ها و مقام های سیاسی، اعمال مثبت، اقدامات ایجابی و تعیین اهداف و سهمیه بندی جنسیتی و ایجاد توازن میان مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی زنان برای غلبه بر این موانع وجود دارد. همچنین بر لزوم ارائه راهکارهای بومی سازگار و متناسب با شرایط خاص جامعه، راهکارهای عملی واقع بینانه و کاربردی با عنایت به واقعیت جامعه و نه کپی برداری از کشورهای دیگر تأکید داشتند. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان از تجمع زنان در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان خبر دادند و آنرا حاکی از فقدان تنوع مشاغل در دسترس زنان و نبود امکان تحرک شغلی برای زنان دانستند و بر ضرورت بازنگری در توزیع نیروی کار زنان در سایر مشاغل و بخش ها با استعانت از تغییر رویکرد فردی زنان و تغییر نگاه برنامه ریزان تأکید کردند.

  در ادامه، ایشان با ارائه مستنداتی در زمینه تغییر وضع زنان ضمن اشاره به توصیه های رهبری و تأکید ایشان بر دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت، جایگاه زن در اسلام و تصریح بحث شایسته سالاری مؤکد در سیاست های کلی نظام اداری، سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پیشنهادی ریاست جمهوری؛ اظهار امیدواری داشتند که راهکارهای برنامه ششم توسعه از جمله بحث تعادل جنسیتی در مدیریت ها و تحقق عدالت جنسیتی در همه جنبه های زندگی زنان، شاهد آن باشیم که مدیریت و مشارکت زنان در همگنی با وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک فرایند جدید را برای مشارکت زنان در توسعه پایدار و متوازن کشور رقم زند.

 بعد از  سخنرانی سرکار خانم مولاوردی جلسه پرسش و پاسخ با  شرکت کنندگان در این نشست با حضور ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی جناب آقای دکتر غفاری و خانم دکتر شیانی ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار شد.