لیست اخبار لیست اخبار

1400/10/29 - جنسیت در قرآن؛ نشست اول 1400/10/29 - جنسیت در قرآن؛ نشست اول

1400/10/29

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

گزارش کارگاه آموزشی «جنسیت در قرآن»

دبیر علمی نشست: دکتر صدیقه شکوری راد

 این کارگاه به همت گروه علمی مطالعات دینی و حقوقی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و برای معرفی این گروه به جامعه علاقمند  به صورت مجازی، آزاد و رایگان در سه جلسه به تاریخ های 29 دی ماه  و 11 و 18 اسفندماه 1400 برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر شهریار نیازی، دانشیار محترم دانشگاه تهران بودند. ایشان با توجه به تخصص خود در زبان شناسی و زبان عربی  موضوع جنسیت در قرآن را مورد بحث قرار دادند.

       ایشان در جلسه اول به عنوان مقدمه بحث پس از معرفی مختصر زبان شناسی اجتماعی و شاخه های مختلف آن، به شاخه زبانشناسی جنسیت (gender linguistics) پرداختند و ضمن توضیح ضرورت و اهمیت آن  به حوزه های مطالعاتی آن اشاره کردند. سپس با تفکیک ابعاد طبیعی، دستوری و اجتماعی جنسیت دیدگاه رابین لاکوف  (Robin Lakoff) زبانشناس را، که کتاب وی آغازگر مطالعات بعدی در حوزه زبانشناسی جنسیت دانسته می شود، بیان کردند.