لیست اخبار لیست اخبار

1397/04/17 - نشست رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی 1397/04/17 - نشست رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

1397/04/17

اولین جلسه گفتگو پیرامون مسائل و آسیب­های اجتماعی زنان با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی خانم طیبه سیاوشی و آقای اسدالهی و ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و خانم حنان زارع در تاریخ روز یکشنبه 97/4/17 در محل این مرکز برگزار شد. این جلسه به منظور ایجاد ارتباط با کمیسیون پیشگیری از جرم و همکاری های آتی بین دو بخش اجرایی، مدیریتی و علمی شکل گرفت.