لیست اخبار لیست اخبار

1397/02/11 - نشست تخصصی "زنان و آموزش" در همایش ملی مسائل اجتماعی زنان 1397/02/11 - نشست تخصصی "زنان و آموزش" در همایش ملی مسائل اجتماعی زنان

1397/02/11

سرکار خانم دکتر ملیحه شیانی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران روز سه شنبه 11 اردیبهشت97  در همایش ملی بررسی مسائل اجتماعی زنان در نشست تخصصی «زنان و آموزش» که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد این مسائل را مطرح نمود: یکی از زمینه هایی که برای توانمندی زنان فراهم شده، آموزش عالی است اما اگر این آموزش را با دستیابی به جایگاه بالاتر سیاسی و اجتماعی ارتباط بدهیم معلوم نیست این آموزش ها کجا واقع شده است. عضو هیات رئیسه نشست زنان و آموزش در همایش ملی مسائل اجتماعی زنان در ادامه به حقوق زنان اشاره کرد و گفت: بسیاری از حقوق زنان را در قوانین مشاهده می کنیم اما اگر به برخورداری زنان از این حقوق بپردازیم می بینیم فاصله معناداری بین آنها وجود دارد. در مقوله حقوق شهروندی در بسیاری از موارد، بندهای حقوقی را پشت سر گذاشتیم اما هنگامی که به مرحله اجرا و برخورداری از این حقوق می رسیم در زنان با عوامل بازدارنده ای مواجه هستیم که امیدواریم برطرف شود. ما در قوانین و اساسنامه های خود به حقوق شهروندی اشاره می کنیم اما به تکالیف اشاره نداریم. درصورتی که حقوق شهروندی در صورتی تحقق پیدا می کند که ارتباطی بین حقوق و تکلیف وجود داشته باشد.

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: فقط حقوق را در کتاب و منشور مشاهده می کنیم. هر چند که این مساله مهم است اما کافی نیست و نمی تواند به معنای تحقق شهروندی واقعی باشد.درخاتمه ایشان افزود: مکمل حقوق، تکلیف است و مکمل این دو نیز ضمانت اجرایی است. امید است شاهد تحقق واقعی تمام حقوق در عرصه های مختلف شهروندی باشیم.