لیست اخبار لیست اخبار

1392/12/11 - نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت 1392/12/11 - نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت

1392/12/11

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مشارکت دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور و مرکز تحقیقات زنان و خانواده حوزه علمیه قم نشست تخصصی یک روزه‌ای با عنوان "مناسبات خانواده و دولت" برگزار کرد.

در این نشست که در تاریخ 92/12/11 ساعت 8/45 لغایت 17/45 در محل سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار گردید نحوه و میزان مناسبات دولت و خانواده مورد بحث و بررسی محققین و صاحب نظران این حوزه قرار گرفت.