لیست اخبار لیست اخبار

1395/12/10 - نشست تخصصی "فرصت‌ها و محدودیت‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران (پس از انقلاب اسلامی)" 1395/12/10 - نشست تخصصی "فرصت‌ها و محدودیت‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران (پس از انقلاب اسلامی)"

1395/12/10

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی، با موضوع «فرصتها و محدودیت‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران (پس از انقلاب اسلامی)» را در 10 اسفند 1395 با سخنرانی سرکار خانم دکتر الهه کولائی، استاد و مدیر موسسه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

جلسه با قرائت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی به صورت رسمی آغاز گردید.

سرکار خانم دکتر الهه کولائی بحث مشارکت سیاسی زنان در جهان را یک بحث اساسی و یک ضرورت در تمام نظام‌های دموکراتیک جهان بازگو کرده و  هم چنین این بحث را یکی از  شاخص‌های توسعه در جهان  مطرح کردند که در ایران حداقل درسطح توده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه توضیح دادند که بحث مشارکت سیاسی زنان بعد از انقلاب نه تنها در قالب دینی بلکه  به عنوان یک ضرورت  مورد بحث قرار گرفت. در این میان نقش امام خمینی در مقابله با نیروهای ضد زن بسیار موثر بود.

در ادامه ضمن توضیح سیر تاریخی تحولات حضور زنان در حوزه سیاسی بعد از انقلاب وضعیت کنونی زنان در این حوزه را کمرنگ دانسته و توضیح دادند که در سطح وزرا و معاونین همچنان حضور زنان بسیار اندک و نزدیک به صفر است.

هم چنین دکتر کولائی بحث احزاب در موضوع مشارکت سیاسی زنان را بسیار حائز اهمیت دانسته و تغییر وضعیت از نگاه نهادگرایی و از طریق  تغییر  نگرش‌ها را موثر دانستند و  بر ضرورت ایجاد شرایط برابر برای مشارکت زنان در امور سیاسی تاکید کردند. ایشان ضمن ابراز تأسف، به عدم جایگاه شایسته زنان در قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند و زمانی که برای پیش‌برد اهداف انتخاباتی به رأی زنان نیاز است آن‌ها بر پایه اعتماد به نظام سیاسی در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند اما بعد از انتخابات زنان سهم قابل قبولی در مشارکت در قدرت و تصمیم‌گیری‌ها ندارند.