لیست اخبار لیست اخبار

1399/09/15 - وبینار اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان 1399/09/15 - وبینار اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان

1399/09/15

گروه توانمندسازی زنان درراستای دستیابی به اهداف تدوین شده از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران درجهت انجام فعالیت های لازم برای توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان و کمک به گسترش و تعمیق علم با توجه به ملاحظات جنسیتی ، اقدام به برگزاری اولین وبینار با عنوان " اصول و مبانی توانمندسازی با نگاهی به توانمندسازی زنان " در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ لغایت ۱۳ نمود . در راستای برگزاری این وبینار از حدود دو هفته قبل از برگزرای، هماهنگی های لازم و تهیه پوستر و اطلاع رسانی ها به کمک مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و با تسهیلگری خانم صوفی زاد انجام شد.

این وبینار تخصصی با سخنرانی خانم دکتر نسترن کشاورز محمدی ، دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارگردید.تعداد شرکت کنندگان در این وبینار 27 نفر بودند.این جلسه تخصصی با سخنرانی آقای دکتر محمدی در خصوص معرفی موضوع وبینار و معرفی سخنران آغاز ودرادامه خانم دکتر کشاورز سخنرانی شان را با ارائه اصول و مبانی توانمندسازی وتاکید ویژه بر اهمیت و استراتژیهای توانمندسازی زنان ارائه کردند. در پایان شرکت کنندگان پرسش های خود را مطرح نموده و توسط سخنران پاسخ داه شد. همچنین درانتهای جلسه فرم نظر سنجی نیز به شرکت کنندگان ارائه شد تا در صورت تمایل با کلیلک بر روی لینک فرم ، میزان رضایت خود را از  وبینار اعلام کنند .