لیست اخبار لیست اخبار

1391/09/27 - اسلام گرایی درانگلیس، چرایی و چگونگی- چالشها و واکنشها 1391/09/27 - اسلام گرایی درانگلیس، چرایی و چگونگی- چالشها و واکنشها

1391/09/27

روز دوشنبه 27 آذرماه 1391 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، با همکاری باشگاه دانشجویان و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نشستی با عنوان "اسلام گرایی درانگلیس، چرایی و چگونگی- چالشها و واکنشها" در تالار شهید رجب بیگی پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار کرد. در این نشست ابتدا خانم دکتر فرهمند پور، ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به عنوان مقدمه سخنانی چند پیرامون اهمیت موضوع فوق بیان کردند و سپس خانم دکتر لوراین ولهوتر، حقوقدان و استاد دانشگاه وینچستر انگلیس به سخنرانی در همین زمینه پرداختند.

 خانم ولهوتر در این سخنرانی ضمن اشاره به اینکه طبق تخمین زده شده توسط موسسه "ایمان مهم است" تا سال 2011 بیش از یکصد هزار نفر در انگلستان به دین مبین اسلام گرویده اند که حدود 62 درصد آنها خانمها بوده اند. خانم دکتر ولهوتر که خود در سال 2007 به دین اسلام مشرف شده اند مهمترین دلیل اقبال زنان به اسلام را جایگاه زن در اسلام و کرامت انسانی دانستند که اسلام برای زنان قائل است. به نظر ایشان پوشش اسلامی به زنان امنیت ویژه ای در برابر امیال جنسی برخی مردان می دهد و آنها را از اینکه به عنوان ابزار جنسی مردان قرار بگیرند میرهاند. خانم ولهوتر افزود در دین اسلام خانواده و جوامع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و مادیگرایی و مصرفگرایی نکوهش میشود و ارزش انسانها به روح انسانهاست نه به آنچه که میخورند و میپوشند و این برای پیروان سایر ادیان بسیار جذاب است.

در پایان این نشست خانم دکتر ولهوتر به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند. شایان ذکر است که این سخنرانی به زبان انگلیسی برگزار شد و بطور همزمان حضار جلسه از ترجمه فارسی بهره میبردند.