لیست اخبار لیست اخبار

1393/03/19 - بازدید هیأت دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1393/03/19 - بازدید هیأت دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

1393/3/19

هیاتی سه نفره متشکل از رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی ، خانم دکترAlimatul Qibtiyah  و دو تن از اساتید دانشگاه های این کشور ، خانم دکتر Lilik Ummi Kaltsum و آقای پروفسور Masri Mansoer  صبح روز یکشنبه مورخ 1393/3/19 از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران بازدید کردند.

در این دیدار ، گزارشی از تاریخچه ، اهداف و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ارائه گردید و به سوالات بازدیدکنندگان در مورد جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای نظام در مورد ارتقاء این جایگاه پاسخ داده شد. سپس خانم دکتر Alimatul Qibtiyah  ضمن تشریح فعالیت های مرکز مطالعات زنان دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی ،  از برگزاری سمینار زنان و خانواده از دیدگاه مذاهب اسلامی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در آینده خبر داد و برای همکاری های مشترک علمی و پژوهشی بین دو مرکز  اعلام آمادگی نمود.