لیست اخبار لیست اخبار

1400/09/20 - کارگاه روش های مشارکتی با تاکید بر تسهیلگری 1400/09/20 - کارگاه روش های مشارکتی با تاکید بر تسهیلگری

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

کارگاه روش های مشارکتی با تاکید بر تسهیلگری

مدرس : دکتر منیژه مقصودی (دانشیار و مدیر کارگروه مطالعات عشایری و زنان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)

زمان: شنبه و یکشنبه 20 و 21 آذر 1400 - ساعت 17 لغایت 19

هزینه شرکت در کارگاه : دویست هزار تومان

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر  شماره واتس آپ: 912 387 5518

اعطای گواهینامه پایان دوره از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران