لیست اخبار لیست اخبار

1390/9/28 - دیدار هیاتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1390/9/28 - دیدار هیاتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

1390/9/28

در روز دوشنبه 1390/9/28 هیأتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی با رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. این افراد از فعالان حوزه زنان، استادان دانشگاه، اهالی رسانه، هنر، فیمابین حوزه های سیاسی و سایر عرصه های اجتماعی در کشورهای خود بودند. در ابتدا ریاست محترم مرکز ضمن خوشامدگویی به مهمانان و ابراز خرسندی از حضور آنان در ایران اسلامی، به معرفی فعالیتهای مختلف مرکز مطالعات زنان در زمینه های پژوهشی و آموزشی و نیز بیان توانمندیها و ظرفیتهای آن پرداختند. ایشان در ابتدا فرمودند ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد گسترش و جهش عالی در عرصه های مختلف بوده ایم و تمامی امکانات آموزشی و علمی به شکل گسترده ای توسعه یافت. اما بخش جدی تر این افزایش و جهش در حوزه مسائل زنان بود. گرچه مراکز علمی و آموزشی در ایران دهها برابر شد، اما رشد وضعیت زنان دانشجو و پژوهشگر در ایران اسلامی بسیار شگفت انگیز بوده است. مقایسه تعداد زنان دانشجو و محقق درحال حاضر با قبل از انقلاب این گسترش چشمگیر را نشان می دهد. در چند سال اخیر بیش از 60% از ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به زنان اختصاص یافته است. دختران امروز ایرانی با امید، انگیزه و اشتیاق فوق العاده ای وارد دانشگاه می‌شوند و برای تأثیر گذاری در عرصه های علمی مختلف جامعه تلاش می کنند. ما در تمام رشته های دانشگاهی شاهد حضور فعال و موثر دختران هستیم.

اساتید زن نیز در اغلب رشته های دانشگاهی حضوری فعال دارند و زنان ما در عرصه های علمی و پژوهشی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته‌اند. در برخی رشته ها مثل پزشکی، نانو، IT حضور زنان فوق العاده تعیین کننده بوده است. زنان ایرانی بیشترین حضور را در عرصه های آموزشی دارند و این نشان دهنده آن است که زنان به امر آموزش اهتمام خاص دارند.

ریاست محترم مرکز مطالعات در ادامه به سوالات متعدد حاضران پاسخ دادند و ابراز امیدواری کردند که این دیدار زمینه ساز همکاریهای بیشتر در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی باشد.