لیست اخبار لیست اخبار

1399/09/24 - وبینار فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران 1399/09/24 - وبینار فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران

1399/09/24

اولین وبینار بین المللی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و دانشکده جامعه شناسی دانشگاه درسدن آلمان  با عنوان " فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران " را در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران ( Monday, 14.12.2020, 13:00 – 14:30 pm به وقت آلمان) برگزار گردید.در این نشست سرکار خانم حنان زارع دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران و دستیار پژوهشی در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، پروفسور آنتونیا کاپفر رییس دانشکده جامعه شناسی دانشگاه درسدن آلمان و جناب آقای دکتر علیار جوادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر میهمان در دانشگاه درسدن آلمان و سرکار خانم مریم جوادی عضو فعال مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حضور داشتند. در ابتدای این نشست به مدیریت پروفسور کاپفر، سرکار خانم حنان زارع به ارائه نتایج مطالعه پژوهشی این مرکز در حوزه زنان سرپرست خانوار پرداختند و در ادامه جلسه پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان و سخنران صورت گرفت و در انتهای جلسه آقای دکتر جوادی مهمترین فعالیتها و دستاوردهای مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران را معرفی نمودند. 

 


لینک ورود به جلسه: https://join.skype.com/dDbdVqViGKxd

Webinar with Dr.Malihe Shiyani ,Director of the Center for Women Studies, University of Tehran & Hanan Zare, PhD candidate in Social Development Studies University of Tehran,