لیست اخبار لیست اخبار

1400/10/12 - کارگاه روش تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار میک مک 1400/10/12 - کارگاه روش تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار میک مک

1400/10/12

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران کارگاهی با عنوان "روش تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار میک مک (MICMAC)" با تدریس آقای فردین منصوری - دکترای سیاست گذاری فرهنگی و دبیر گروه ارزیابی تاثیرات انجمن جامعه شناسی ایران - در تاریخ یکشنبه  12  دی ماه 1400 از ساعت 15:30 لغایت 18 به صورت حضوری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

اعطاء گواهینامه پایان دوره از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر :

شماره تماس واتس آپ: 09197823134          شماره تماس مرکز: 88391566-021