لیست اخبار لیست اخبار

1399/11/08 - کارگاه آنلاین برنامه سازی رادیویی 1399/11/08 - کارگاه آنلاین برنامه سازی رادیویی

1399/11/08

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در تاریخ 8 بهمن 1399 از ساعت 12 الی 13:30 پیش کارگاه آنلاین با عنوان " برنامه سازی رادیویی " را توسط "خانم دکتر معصومه اسمعیل نژاد" -تهیه کننده رادیو و مدرس رسانه- برگزار کرد.

آدرس لینک به کارگاه وبیناری : https://join.skype.com/hP5s7bZuLWuF

گزارش این کارگاه در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

*گزارش برگزاری کارگاه برنامه سازی رادیویی* 
 
متعاقب برگزاری پیش نشستی در تاریخ ۸بهمن ،در تاریخ 25 بهمن کارگاه دوره اول برگزار و مباحثی در محورهای موضوعی ذیل ارایه گردید:
۱. کلیات و مقدماتی در مورد صوت، موارد استفاده از صوت، تعاریف و ... ,
 
۲. مشاغل مختلف در رادیو و استفاده از قابلیت های آنها در فرآیند تولید محتوا (همراه با مشارکت فراگیران ), 
 
۳ . موسیقی، انواع آن، کاربرد موسیقی های مختلف در رادیو, 
 
۴. ویژگی های متن و نوشتار  محتوای صوتی,
 
۵. موضوع یابی و تبدیل آن به طرح برنامه سازی.
 
در ادامه در دور دوم که در  تاریخ 2 اسفند برگزار شد 
 در هر جلسه حدود ۱۵ دقیقه تمرین با نرم افزارadobe audition  انجام شد. همچنین انواع قالب های برنامه سازی و تکمیل طرح برنامه تشریح گردید و تمرین های ذیل با مشارکت فراگیران انجام شد.
- هماهنگ کردن ایده با قالب های برنامه سازی و انتخاب قالب مناسب،
 
-تکمیل طرح برنامه و نوشتن برنامه صوتی از ابتدا تا انتها،
 
- تمرین ضبط و ادیت برنامه در ادوب،
 
و در نهایت در کارگاه سوم که در تاریخ 9 اسفند برگزار شد هر کدام از افراد شرکت کننده ۲ قالب برنامه سازی را انتخاب و طراحی کرده و پس از فراگیری چگونگی ضبط مواد صوتی نحوه آماده سازی و تدوین برنامه را فراگرفتند.