لیست اخبار لیست اخبار

وبینار معرفی کتاب توانمندسازی زنان وبینار معرفی کتاب توانمندسازی زنان

1400/10/13

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان " معرفی کتاب توانمندسازی زنان " با سخنرانی آقای دکتر امیرحسین زمردیان  و دبیر نشست  خانم زینب بیات - پژوهشگر حوزه توانمندسازی و زنان - در روز دوشنبه 13 دی 1400 از ساعت 12:30 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

 

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

وبینار معرفی کتاب توانمندسازی زنان روز دوشنبه 13  دی 1400  از ساعت 12:30 لغایت 14 با حضور پژوهشگران و اساتید علاقه مند به این حوزه برگزار گردید. در ابتدای جلسه دبیر نشست سرکار خانم زینب بیات پژوهشگر حوزه زنان و توانمندسازی به معرفی آقای دکتر امیرحسین زمردیان  نویسنده کتاب پرداخت . لازم به توضیح است آقای دکتر زمردیان دکتری خود را در رشته جامعه شناسی توسعه اجتماعات محله ای از دانشگاه UPM   مالزی دریافت کردند و  از جمله فعالیتهای مهم ایشان برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی در حوزه توانمندسازی و شبکه سازی و تسهیلگری و توسعه محله ای به درخواست نهادهای مختلف می باشد. در ادامه اقای دکتر زمردیان به عنوان نویسنده در مورد ایده نوشتن کتاب و شرح کامل فصول کتاب سخنرانی کردند. همانطور که در عنوان کتاب آمده در متن نوشتار اضافه بر مقدمات، ابعاد مختلف توانمندسازی به عنوان یک موضوع چند بعدی و همچنین شیوه های دستیابی به توانمندسازی مورد بحث قرار گرفته است. موضوعات طرح شده در کتاب فراتر از توانمندسازی زنان در مورد انواع  دیگر گروه های اجتماعی نیز قابل اجرا است.

کتاب توانمندسازی ۹ فصل دارد که به شرح ذیل می باشد:

فصل اول به شرح مقدماتی مفهوم توانمندسازی و ویژگی‌های بنیادین آن اختصاص دارد.

فصل دوم با تشریح ویژگی‌های چندبُعدی بودن یک انسان ـ اجتماع توانمند، به معرفی و بررسی ابعاد مختلف توانمندسازی می‌پردازد.

از فصل سوم تا فصل هشتم به توضیح مطرح‌ترین شیوه‌هایی اختصاص یافته است که به‌وسیلهی آنها طرح‌های توانمندسازی طراحی و اجرا می‌شوند.

در فصل نهم مفهوم ناتوان‌سازی یا ضدتوانمندسازی (ـDisempowerment) بررسی می‌شود. ضرورت پرداختن به این مفهوم، شناسایی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث ناتوان‌سازی افراد در جامعه می‌شوند. در پایان پرسش و پاسخ صورت گرفت.