لیست اخبار لیست اخبار

1400/10/08 - وبینار برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی 1400/10/08 - وبینار برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی

 

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان " برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی " با سخنرانی خانم دکتر انسیه زواره -  جامعه شناس، پژوهشگر خانواده و مسائل اجتماعی و مدیرجلسه خانم حنان زارع - مدیر کارگروه های علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - در روز چهارشنبه 8 دی 1400 از ساعت 12:30 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

 

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

 

بیست و پنجمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400 از ساعت 12:30 لغایت 14 با عنوان «برساخت مساله اجتماعی در میدان عمل حرفه ­های یاری گرانه اجتماعی» برگزار گردید. در این جلسه که با سخنرانی سرکار خانم «دکتر انسیه زواره» صورت گرفت به مسائلی از قبیل فرایند و چگونگی ساختن مسأله در میدان های حرفه­ های یاورانه اشاره گردید و شرایط ایجاد و شناسایی مسئله در حوزه ­های مختلف رفاه، مددکاری و جامعه شناسی بالینی، سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی توضیح داده شد. در ادامه به گروههای سازنده این مسائل یعنی دو گروه مقصران و قربانیان بطور مفصل اشاره شد. و در پایان جلسه پیشنهاداتی کاربردی در راستای شناسایی و حل بهتر مسئله در حوزه ­های مختلف جامعه ارائه شد همچنین جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت.