لیست اخبار لیست اخبار

تاریخ 89/12/22 - برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز تاریخ 89/12/22 - برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز

1389/12/22

اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در تاریخ 89/12/22 در محل این مرکز تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر فرهاد رهبر-ریاست محترم دانشگاه ، دکتر محمد جعفری - معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ،دکترمحمد مهدی دهقان - مدیر کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه ،دکتر غلامرضا جمشیدیها- ریاست دانشکده علوم اجتماعی خانم دکتر فهیمه فرهمندپور- رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه برگزار گردید درباره موضوعات زیر بحث و تبادل نظر شد.

1- در خصوص نوع ارتباط و وابستگی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بررسی همه جانبه صورت گیرد و مشخص گردد که آیا وابستگی این مراکز در حد موسسات پژوهشی نوع سوم است یا خیر؟
 2- مرکز مطالعات زنان بر اساس گزارش ارائه شده و نتیجه بررسی ها موظف به بازنگری اساسنامه خود است.
 3- پیشنهاد شد ریاست مرکز با همکاری ریاست دانشکده علوم اجتماعی پیشنویس طرح تأسیس گروه آموزشی مطالعات زنان را تهیه نماید.
 4- مقرر شد مرکز مطالعات زنان پروپوزال طرحهای پژوهشی خود را در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به زنان و بر اساس اواویت سنجی دستگاهها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط تهیه کند و از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه به مراکز مرتبط ارسال نماید.