لیست اخبار لیست اخبار

1400/06/14 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر 1400/06/14 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر

1400/06/14

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی برگزار کرد:

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر

زمان شنبه  و یکشنبه 13 و 14 شهریور 1400 ساعت 19

گزارش این کارگاه در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

 

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

 مدیریت آسیب در بین کودکان مهاجر

( 13 و 14 شهریور1400)

 

ارائه دهنده: مینا دشتبالی

با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

شرکت کنندگان: مددکاران اجتماعی و مدیران انجمن های کودکان کار و مهاجر

خلاصه کارگاه:

در این کارگاه دو روزه سه مدل اشاره شده در ادامه برای کار با کودکان مهاجر در ایران آموزش داده شد:   

  1. مدل مراقبت آگاه به آسیب و کودکان مهاجر؛
  2. مدل مدرسه حساس به آسیب و کودکان مهاجر؛
  3. مدل TST – R (Trauma System Theory for Refugee) برای کودکان مهاجر

این سه مدل بر سلامت روان کودکان مهاجر، انگ­زدایی از کودکان مهاجر و خانواده آنها، وجود طرح­های مراقبتی، حساسیت به کاهش و حذف آسیب در مدارس(انجمن­ها) و همچنین تشخیص آسیب­های شایع در بین کودکان مهاجر تمرکز دارد.

همچنین  متعاقب ایجاد گروه واتساپی  پشتیبانی هایی برای پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان به مدت یک ماه ارائه گردید.