لیست اخبار لیست اخبار

1394/03/10 - تاسیس شبکه علمی – پژوهشی دانشگاهی در حوزه زن و خانواده 1394/03/10 - تاسیس شبکه علمی – پژوهشی دانشگاهی در حوزه زن و خانواده

1394/03/10

 به منظور بهره مندی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت علمی – پژوهشی ، در روز یکشنبه مورخ دهم خرداد ماه 1394، تفاهم نامه تاسیس شبکه علمی – پژوهشی دانشگاهی در حوزه زن و خانواده میان پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) ، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی  منعقد گردید.

همکاری‌های علمی ، انجام فعالیت‌های مشترک علمی و تحقیقاتی ، تبادل یافته‌های علمی ، انجام طرح‌های مشترک ، برگزاری مشترک نشست‌های علمی ، جریان‌ سازی علمی - پژوهشی در حوزه زنان و خانواده ، تبادل استاد ، سیاست‌گذاری‌های پژوهشی مشترک و هماهنگ و تشکیل شوراهای پژوهشی مشترک در دستور کار این شبکه قراردارد.

مقررگردید جلسه  شورای راهبردی این شبکه ، هر ماه با حضور رؤسا و معاونین سه مرکز پژوهشی، جلسه برگزار شود. هم‌ چنین آیین‌نامه اجرایی ملحق به تفاهم‌ نامه نیز در دست نگارش است.